maanantai 28. maaliskuuta 2011

Onnetonta

Vähitellen valtamedian ja erilaisten järjestöjen jakama tieto Japanin ydinvoimala onnettomuudesta alkavat lähestyä toisiaan. Kun totuus lyö lekalla päin näköä niin sitä ei voi enää kiistää?
Pian ydinvoimala onnettomuuksien vakavuusluokittelua on muutettava. Ihmisen mieli on erikoinen: se reagoi lukuihin ja väitteisiin sen mukaan mitä se haluaa uskoa. Japanissa on menossa katastrofi, joka jo luonnontapahtumien (maanjäristys ja tsunami) vuoksi on megaluokkaa. Siellä meneillään oleva ydinvoimalaonnettomuus luokitellaan Tsernobylissa tapahtuneen onnettomuuden kanssa vakavimpaan 7 luokkaan. Fukushima on vain paljon pahempi ja loppujen lopuksi paljon laajemmin vaikuttava onnettomuus kuin Tsernobyl konsaan.

Siellä täällä ympäri maapalloa kansa kuohuu ja haluaa päästä eroon diktatoriasta.
Ja länsimaat kuvittelevat osaavansa ja pystyvänsä hallitsemaan kaikkea sotkeutuen muiden maiden asioihin itsevaltiaan elkein. Näin on myös ydinvoiman kanssa, sitä teknistyneissä maissa kuvitellaan pystyttävän hallitsemaan. Vaikka jo runsaslumisempi talvi ja kovemmat tuulet aiheuttavat ongelmia "kaikkivoivassa" teknologiassa ja kehityksessä.

Kuitenkin ihmisen kyvyt ovat parhaimmillaan ihmisen elämässä, yksilön kokoisessa.

keskiviikko 16. maaliskuuta 2011

Lääkärin vala

LÄÄKÄRINVALA

"Vakuutan kunniani ja omantuntoni kautta pyrkiväni lääkärintoimessani palvelemaan lähimmäisiäni ihmisyyttä ja elämää kunnioittaen. Päämääränäni on terveyden ylläpitäminen ja edistäminen, sairauksien ehkäiseminen sekä sairaiden parantaminen ja heidän kärsimystensä lievittäminen.

Työssäni noudatan lääkärin etiikkaa ja käytän vain lääketieteellisen tutkimustiedon tai kokemuksen hyödyllisiksi osoittamia menetelmiä. Tutkimuksia ja hoitoja suositellessani otan tasapuolisesti huomioon niistä potilaalle koituvan hyödyn ja mahdolliset haitat.

Pidän jatkuvasti yllä korkeaa ammattitaitoani ja arvioin työni laatua.
Suhtaudun kollegoihini kunnioittavasti ja annan heille apuani, kun he potilaita hoitaessaan sitä pyytävät. Rohkaisen potilaitani kysymään tarvittaessa myös toisen lääkärin mielipidettä.
Kunnioitan potilaani tahtoa. Pidän salassa luottamukselliset tiedot, jotka minulle on potilaita hoitaessani uskottu. Täytän lääkärin velvollisuuteni jokaista kohtaan ketään syrjimättä enkä uhkauksestakaan käytä lääkärintaitoani ammattietiikkani vastaisesti."

Painotukset blogin kirjoittajan. Kuinka nämä painotetut kohdat toteutuvat sinun kohdallasi käydessäsi lääkärissä? Entä lääkärinvalan tehneiden toimissa? Puheissa?

tiistai 15. maaliskuuta 2011

Uuti soinnista

Japanissa tapahtuneen katastrofin uutisointia on ollut mielenkiintoista seurata. Tarkimmat, parhaimmat tiedot ovat löytyneet "vaihtoehtoisilta" sivuilta ja valtamedia taas on tukeutunut mutu-tuntumiin ja "viralliseen" tietoon, joka yleensä ei ole sanonut yhtään mitään oikeasta tilanteesta, vaan on esitellyt viranomaisten hysteriaa ehkäiseviä tyhjiä kannanottoja.
Saman ilmiön olen huomannut muissakin "katastrofaalisissa" tapahtumissa: rokotusohjelmissa, luonnonmullistuksissa, kansannousuissa..
Olisiko päättäjienkin alettava noudattamaan avoimuutta tiedottamisessaan ettei heiltä menisi täysin uskottavuus? Samalla lobbaajien vaikutusmahdollisuus viralliseen tietoon pienenisi; eivätkä päättäjät enää ratsastaisi ihmisten peloilla ja mielikuvilla vaan luottaisivat kansan järkeen ja päättelykykyyn.