tiistai 1. tammikuuta 2013

Persoonaltaan häiriintynyt 3.

Ihmisyyden tärkeänä pohjana on moraalikäsitys ja myötätunto, ymmärrys siitä miltä toisesta tuntuu. Nämä molemmat asiat kehittyvät hyvin varhaisessa vaiheessa lapsuutta. Kehittyäkseen nämä ihmisyyden piirteet tarvitsevat aikuisen tukea, turvaa, ravintoa sekä opetusta kuten kaikki ihmisen olemuksessa olevat asiat.
Mikäli moraalikäsitys vääristyy, puuttuu ihmiseltä syyllisyydentunto. Hän tietää mikä on oikein ja väärin mutta tiedosta puuttuu tunne, ihmisyyden viisaus, inhimillisyys.

Ajattelukyky, järki kehittyvät kuten tasapainoisen lapsuuden saaneillakin. Puutteellisten osien kehittymättömyys näkyy vain tietyissä tilanteissa: kun yksilön halut tai pelot ovat ristiriidassa ympäristön odotusten kanssa. Häiriintyneellä tunne on vallassa ilman tunnistamista. Hän projisoi sen muihin. Syyttää muiden haluavan tai pelkäävän.

Kun vanhemmat eivät kykene olemaan lapselleen läsnä, peilaamaan tälle sitä mitä oikeasti näkyy lapsessa, vääristyy lapsen kuva itsestään. Tähän nähdyksi tulemattomuuteen liittyy myös häpeä omasta olemassaolosta. Tätä häpeää häiriintynyt karttelee monenlaisilla käytöstavoilla: kerjäämällä, näyttelemällä, vihamielisyydellä..Ja jatkuvalla ihailluksi tulemisen tarpeella. Tätä ihailua toteuttaa "hovi", jonka häiriintynyt kerää ympärilleen ostamalla, lipevyydellä, mielistelyllä, näyttelemällä ystävää.

Pelkoaan häiriintynyt hillitsee hallitsemisella. Hän päättää asioista, manipuloi, valehtelee. Lapsen on saatava tehdä juuri mielihalunsa mukaan. Vanhetessaan häiriintynyt lapsi oppii enemmän tai vähemmän hallitsemaan mielihalujaan. Mutta aikuisenakin häiriintyneen on alistettava tavalla tai toisella toista ihmistä, hallittava tätä.